Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Wtorek, 25 Styczeń 2022

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

      sg
 
      info

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Zawiadomienie w sprawie wałęsających się psów

22-09-2019
W związku z licznymi interwencjami mieszkańców w sprawie wałęsających się psów ,Wójt Gminy Mielec po raz kolejny przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, osoby utrzymujące psy zobowiązane są do sprawowania opieki na tymi zwierzętami w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia.

Przypominamy właścicielom o ich podstawowych obowiązkach, a więc w szczególności:

 • stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
 • prowadzenie psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu;
 • zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren,
 • niewprowadzaniu zwierząt na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci,
 • nie wyprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3m.”

Przypominamy również o sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

 • w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może skierować do sądu wniosek o ukaranie właściciela psa,
 • osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich domów. Zwierzę jeżeli nie będzie dokarmiane to samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela. Od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej nieruchomości schronienie oraz wyżywienie zgłoszenie odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane.

Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę     
I wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapomnieć również, że większość „wałęsających się psów” ma swoich właścicieli!

W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie: 

 • zwierzę zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (np. gdy jest agresywne, atakuje),
 • zwierzę przebywa w miejscu publicznym (np. ulica, przystanek autobusowy i tp.)
 • zwierzę jest ranne,   

Fakt ten należy zgłosić telefonicznie na nr tel.17 774 56 38 lub osobiście do Urzędu Gminy Mielec. Przekazując zgłoszenie należy podać: swoje dane osobowe, nr telefonu kontaktowego, a także miejsce przebywania zwierzęcia. Jeżeli właściciel odłowionego psa zostanie ustalony – wówczas ponosi on koszty za czas pobytu zwierzęcia w schronisku.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe