Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Poniedziałek, 24 Styczeń 2022

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
 
      info

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

WAŻNE! Śmieci - ceny, deklaracje, harmonogram

03-01-2020

Od 3 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy przyjmowane są deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzony ustawowy obowiązek segregacji oraz zmiana sposobu naliczania opłat w Gminie Mielec powodują obowiązek złożenia nowej deklaracji przez wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mielec.

Druki deklaracji można odebrać:

  • w Urzędzie Gminy Mielec (Sala Obsługi Mieszkańca),

  • w SOKiS Chorzelów, w filii SOKiS Wola Mielecka,

  • u Sołtysów poszczególnych sołectw

  • w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Mielec.

Formularz deklaracji można pobrać także, ze strony Urzędu Gminy Mielec.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać min. telefonicznie pod nr 17 774 56 38 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Mielec pok. 13.

Deklaracje należy złożyć nie później niż do 22 stycznia 2020 roku:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Mielec przy ul. Głowackiego 5 (sala obsługi mieszkańca), lub

  • pocztą /na adres Gmina Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, lub

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:

25,00 zł miesięcznie za osobę.

21,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej posiada kompostownik i zadeklaruje kompostowanie bioodpadów. Nie będzie od takich mieszkańców zabierana frakcja BIO.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (nie segreguje odpadów, lub źle segreguje), administracyjnie naliczona zostanie podwyższoną opłata równa trzykrotności opłaty podstawowej czyli 75,00 zł za osobę.

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 22 stycznia 2020 roku, albo powstania uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Mielec określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez
Radę Gminy Mielec metody.


Wyjaśnienia:

W formularzu podajemy rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Jeżeli zadeklarujemy kompostownik musimy liczyć się z kontrolą, czy rzeczywiście taki posiadamy.

Podane kwoty są za osobę na miesiąc. Płatność będzie jak do tej pory co dwa miesiąca, ale oczywiście można płacić co miesiąc.


Harmonogram wywozu ... tu kliknij

 

Formularze do pobrania:

pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf Oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe