Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Poniedziałek, 24 Styczeń 2022

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
 
      info

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Mielec

29-07-2021

 

Na podstawie Uchwały nr XXIV/181/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec, Wójt Gminy Mielec ogłasza nabór wniosków o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec.

 

Wnioski  dostępne są na stronie internetowej www.gmina.mielec.pl, w zakładce ,,Aktualności” z dnia 27.07.2021 roku, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, pokój nr 3.

 

Termin składania wniosków: od dnia 5 sierpnia 2021 roku do 6 sierpnia 2021 roku. W przypadku wyczerpania środków przewidzianych w naborze nabór może zostać zamknięty wcześniej.

 

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Miejsce składania wniosków:

- osobiście: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, Mielec, pokój  nr 3.

- pocztą tradycyjną: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec z dopiskiem „Nabór wniosków na wymianę źródła ciepła”

 

Dodatkowe informacje:  Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, Mielec, pokój nr 3, tel. 17 7745630.

 

Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec – przyjętym Uchwałą XXIV/181/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021 r., który określa, m.in.:

 

- podmioty uprawnione do składania wniosków;

- rodzaj i charakter inwestycji podlegającej dofinansowaniu;

- wysokość dofinansowania inwestycji;

- tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji;

- tryb postępowania w sprawie rozliczenia dotacji;

- zobowiązania wynikające z przyznania i wypłacenia dotacji;

 

WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU GMINY MIELEC.

Dokumenty do pobrania na stronie www.gmina.mielec.pl

 

 

Wcześniejszy nabór ... tu
 

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe