Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 19 Wrzesień 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

XXI sesja Rady Gminy Mielec

26-05-2012

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 

  z w o ł u j e   s i ę 

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziału własności nieruchomości położonej miejscowości Podleszany na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia udziału Gminy Mielec w posiadaniu samoistnym działki 382 położonej w obrębie Wojsław w Mieście Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w roku 2012r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
10. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Mielec.
11. Przyjęcie Apelu Rady Gminy Mielec w sprawie Telewizji Trwam.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 31 maja 2012 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe