Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 19 Wrzesień 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

XXIV Sesja Rady Gminy Mielec 04.10.2012 - już po...

28-09-2012
Dzisiejsza sesja powinna uspokoić sprawę zagrożonych ośrodków zdrowia. Rada przyjęłą uchwałę obniżającą minimalną
stawkę z 8zł/m2 do 5zł/m2 za wynajem lokali z przeznaczeniem pod ośrodki zdrowia.

Okręgi wyborcze, które również były przedmiotem sesji na Woli Mieleckiej zostały uchwalone:
I okręg od nr 1-275 (proponowany był 1-162 i 396 do końca)
II okręg od nr 276 do końca (proponowany 163-395)

Więcej wkrótce w materiale filmowym.SESJA RADY GMINY MIELEC odbędzie się w dniu 4 października 2012 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7

Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola Mielecka w gminie Mielec – część A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych planowych kontroli.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.


                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe