Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 19 Wrzesień 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

XXVII Sesja przed nami - czekamy na uwagi w sprawie śmieci

15-02-2013
Zbliża się XXVII sesja. Na niej ma być rozstrzygnięty sposób w jaki nasza gmina będzie prowadziła gospodarkę odpadami. Proszę o ewentualne uwagi i podpowiedzi w tym temacie na adres mailowy radnych:
mariuszkawalec(małpa)poczta.fm  lub
janekkolodziej(małpa)poczta.fm
Proponuję oglądnąć filmik z zebrania na którym Wójt prezentował swoją koncepcję w tej sprawie.

Film .. tu


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 

- z w o ł u j ę   s i ę -

SESJĘ  RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rydzowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/150/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółdzielni socjalnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mielec podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  21 lutego 2013 roku (czwartek) o godzinie  9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.


POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 19 lutego 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7 o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych, Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa, o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 21 lutego 2013 r.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe