Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 19 Wrzesień 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami XXXVI sesja R.G.M w dniu 7 listopada 2013

04-11-2013

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 

- z w o ł u j ę -

SESJĘ  RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek leśny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/250/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Chrząstów na lata 2013-2019”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/249/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Podleszany na lata 2013-2019”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/251/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Książnice na lata 2013-2019”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mielcu stanowiącej mienie komunalne.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Mielec.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2010 Rady gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Mielec.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
21. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 7 listopada 2013 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

 PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe