Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 19 Wrzesień 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami XXXVIII sesja Rady Gminy Mielec 30.12.2013

18-12-2013

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 

- z w o ł u j ę -

SESJĘ  RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/288/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/287/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Kreatywny Uczeń i Nauczyciel ” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/256/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2014 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2014.
19. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się 30 grudnia 2013 roku ( poniedziałek ) o godzinie 9:00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
MAGDALENA BANIA
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe