Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 19 Wrzesień 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami XI Sesja Rady Gminy Mielec

25-10-2015

Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję w latach 2016-2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Parafialny w Trześni” .
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mielec własności nieruchomości położonej w miejscowości Książnice będącej własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej w Książnicach P.W. Św. Jana Chrzciciela na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr VI/41/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
12. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 29 października 2015 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

Komisje:

W dniu 27 października 2015 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń)

- 8:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa

- 12:00 odbędzie się wspólne posiedzenie doraźnej Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych.

 

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 29 października 2015 r.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe