Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 19 Wrzesień 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami XIII Sesja Rady Gminy Mielec

10-12-2015

Porządek obrad na XII sesję:

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużania czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części działki nr 680 położonej w Goleszowie na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mielecka oznaczonej jako działka nr 1000/1 o powierzchni około 0,02 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Woli Chorzelowskiej stanowiącej mienie komunalne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie – zmiany Uchwały Nr IV/26/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 roku o godzinie 10 00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Komisje:
W dniu 14 grudnia 2015 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 8:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa, w dniu 15 grudnia 2015 r.
o godz. 8:00 odbędzie się wspólne posiedzenie doraźnej Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych.  
Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 17 grudnia 2015 r.

 


                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe