Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 19 Wrzesień 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami XXIII sesja Rady Gminy Mielec - 15.12.2016I

08-12-2016
Porządek obrad nadchodzącej sesji :

1. Interpelacje Radnych.

2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec 1/98. (załącznik graficzny)

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  15 grudnia  2016 roku  o godzinie  10.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.Komisje:

W dniu 12 grudnia 2016 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń):

    o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, oraz Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa
    o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie doraźnej Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 15 grudnia 2016 r.
16.12.2016

Porządek obrad został zmieniony. Punkty 5 i 6 zostały przesunięte jako 3 i 4, a punkt 3 na wniosek wójta został zdjęty.
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe