Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 19 Wrzesień 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami XXXVI sesja Rdy Gminy Mielec - 22.03.2018

14-03-2018
Porządek obrad:

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec obszar ”A”.
  Załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust 3 zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Komisje:

W dniu 19 marca 2018 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 8.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa,  Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych oraz doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 22 marca 2018 r.


                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe