Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 24 Marzec 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków

07-08-2018
Na  podstawie  art. 4 ust. 1a, art. 7d, art. 22 ust. 1, art. 24a  ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (tekst  jednolity  Dz. U z 2017 roku, poz. 2101 z późniejszymi zmianami), Starosta Powiatu Mieleckiego informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków na obszarze następujących obrębów ewidencyjnych położonych w gminie Mielec:

1) obręb nr 0036    –  Boża Wola
2) obręb nr 0037    –  Chorzelów
3) obręb nr 0038    –  Chrząstów
4) obręb nr 0039    –  Goleszów
5) obręb nr 0040    –  Książnice 
6) obręb nr 0041    –  Podleszany
7) obręb nr 0042    –  Rydzów 
8) obręb nr 0043    –  Rzędzianowice 
9) obręb nr 0044    –  Szydłowiec 
10) obręb nr 0045  –  Trześń
11) obręb nr 0046  –  Wola Chorzelowska
12) obręb nr 0047  –  Wola Mielecka
13) obręb nr 0048  –  Złotniki

Wyłożenie nastąpi w terminie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 22 sierpnia 2018 r. w następujących godzinach : w poniedziałki od 800 do 1600, we wtorki, środy i czwartki od 800 do 1530, w piątki od 800 do 1430, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 223, 224 (II piętro).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu ewentualne uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania wyjaśnić niezgodności ze stanem faktycznym, a także wyeliminować błędy i omyłki.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.


                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe