Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Poniedziałek, 24 Styczeń 2022

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
 
      info

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Strefa przemysłowa w Woli Mieleckiej - lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko!

18-10-2018

Temat terenów przemysłowych w Woli Mieleckiej wydaje się poważnym zagrożeniem dla naszych mieszkańców. Szczególnie teraz, gdy z tego samego komitetu co Pan Piątek kandyduje do Rady Gminy osiem osób, które same, bądź ich najbliższa rodzina pracują w naszej gminie lub jednostkach podległych, niebezpieczeństwo to wzrasta.
Wg moich doświadczeń mogę stwierdzić, że gdyby Ci kandydaci weszli do Rady Gminy, to nie chcąc się narażać wójtowi, będą podatni na jego oczekiwania. Jeżeli w takiej sytuacji wójt będzie dążył do wprowadzenia tego planu, to jest to niemalże pewne.

Mieszkańcy Woli Mieleckiej nie wyrażają zgody na przemysł, który może stanowić dla nich uciążliwość
w jakiejkolwiek postaci. Pan Piątek miał taką wiedzę, osobiście przekazywałem mu zebrane podpisy pod takim protestem. Mimo to przygotował uchwałę, o której niżej napiszę.

Jaka była jeszcze w 2017 roku dyskusja o strefie ... tu


 Na czerwcowej sesji Rady Gminy Mielec miała być przyjęta uchwała w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w Woli Mieleckiej.

Porządek obrad ... tu

Opis sesji ... tu

Uchwała ... tu

Po tym, jak okazało się, że Rada Gminy nie była świadoma, iż taki plan powstał, ja zapoznając się z nim przekazałem tą informację mieszkańcom. Mieszkańcy zorganizowali się i przyszli na sesję przekonać Radę do odstąpienie od tego pomysłu.

Filmik  jak zostaje zdjęta z porządku obrad ta propozycja ... tu

Proszę zwrócić uwagę na zapis w proponowanej uchwale:

§6

2. Na terenach UP dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska, za wyjątkiem:

1) składowisk odpadów, w tym niebezpiecznych, instalacji związanych z odzyskiem lub

unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych;

2) zakładów o zwiększonym lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii

przemysłowej.

 

Proszę zapoznać się z tym, jak uciążliwy przemysł może powstać na tym terenie.

Link do rozporządzenia rady ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ... tu

 

Osobiście uważam, że jeżeli wolne tereny w gminie wykorzystywalibyśmy pod przemysł nieuciążliwy, to byłoby korzystne dla gminy. Natomiast forma wykorzystania tego terenu budzi u mnie duże obawy. Dodatkowo uważam, że nie bez powodu obok tego terenu jest lokalizowana obwodnica. To jeszcze bardziej potęguje moje obawy.


 

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe