Wola Mielecka
wolamielecka.info





  

Wola Mielecka
 

Poniedziałek, 24 Styczeń 2022

DOBRZE TRAFIŁEŚ   2
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
 
      info

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM






















































































































































































































































































































                     

Nowa jakość w gminie Mielec - odpowiedź na interpelację, a właściwie jej brak

13-12-2018
Przedstawiam odpowiedź na moją interpelację i zapytania jakie złożyłem na sesji 28.11.2018 r.   ...tu kliknij


odp na interp



Poniżej przedstawiam interpelację i zapytania:

interpelacja i zapytania



Co mówi ustawa na którą powołuje się Wójt:
Art. 24.
3.) W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4.) Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5.) Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
Ustawa mówi, że: Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego... ale nie musi!

Ja się pytam:
Czy moje pytania nie są jasne?
Czy trzeba tu coś dopisywać?
Może, to Wójt nie chce tym razem odpowiedzieć na te pytania?
Może są niewygodne?
Czy to jest dobra praktyka na początek kadencji?
Czy takie odpowiedzi zwiększają nasze zaufanie do Wójta i Urzędu Gminy?
 
 
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe