Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Wtorek, 17 Wrzesień 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami III sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji - 28.12.2018

18-12-2018
Porządek obrad :
 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLI/289/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2018 Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2019 rok.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Sprawy różne.
Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem:
bip.gmina.mielec.pl (menu: Gmina -> Rada Gminy -> Transmisje obrad)Komisje:

W dniu 19 grudnia 2018 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec
zwołaną na dzień 28 grudnia 2018 r.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe