Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Poniedziałek, 24 Styczeń 2022

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
 
      info

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Czy złamałem prawo? a może ktoś próbuje powstrzymać mnie przed nagrywaniem? lub chce mnie zniechęcić bądź zastraszyć?

14-04-2019
Jak zawsze w mojej działalności społecznej kieruję się interesem społeczeństwa, więc nagrywam i upubliczniam to, co nas dotyczy.
Moje ostatnie posunięcie z nagrywaniem komisji Rady Gminy Mielec nie wszystkim radnym się spodobało.

Teraz okazuje się, że Policja na wniosek Prokuratury chce mnie przesłuchać o nagranie z komisji, na której była omawiana skargo na Wójta. Komisję tę nagrałem i upubliczniłem. Poinformowałem o tym wcześniej prowadzącego tę komisję. Skargę wniosłem ja, a była ona w sprawie przewlekłości w udzielaniu odpowiedzi na moje interpelacje i zapytania. Czyli sprawa publiczna.
W ostatnim czasie dochodzą do mnie sygnały, że podejmowane są próby eliminacji mnie z samorządu.

Dodam tylko, że Komisja Skarg miała przed tą komisją szkolenie i członek tej komisji radny Jerzy Krawczyk pytał Pani szkolącej czy można nagrywać te komisje. Odpowiedź była twierdząca. Tak można.


Dzielę się z Państwem tą informacją na wypadek, gdyby coś mi się stało.

wezwanieSprawa dotyczy tej komisji:

Artykuł Kodeksu Karnego wskazany w powyższym wezwaniu mówi:

Art. 267.
§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.
§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1–3 ujawnia innej osobie.
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1–4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.


 
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe