Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Poniedziałek, 24 Styczeń 2022

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
 
      info

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Za nami Wyborcze zebranie wiejskie - relacja wideo

15-04-2019
Skład Rady Sołeckiej:

1 Bratek Marek
2 Dziekan Anna
3 Kawalec Mariusz
4 Michoń Małgorzata
5 Smoleń Damian
6 Stachura Mariusz
7 Sokół Jacek
8 Tylutka Ewa
9 Węgrzyn Krzysztof
10 Ziarko Henryk

Kandydatami na sołtysa są:

Dziekan Anna,
Kawalec Mariusz,
Soboń Wiesław,

Wybory odbędą się w niedzielę 28.04.2019 r. w szkole w Woli Mieleckiej. Głosować można będzie w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Chciałem zgłosić dwie osoby do Rady Sołeckiej i mając ich pisemną zgodę urzędnicy gminy stali na stanowisku, że nie można tak. Prowadzący zebranie Zbigniew Wicherski nie dopuścili mnie do przeczytania stanowiska, które jasno mówi, że osoba kandydująca do Rady Sołeckiej nie musi być na zebraniu:

Poniżej przedstawiam stanowisko sprzeczne z tym, co zaprezentowała gmina.

Ustawa o samorządzie gminnym:


Art. 36.
 
2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów (nieograniczona czyli wszyscy uprawnieni mieszkańcy sołectwa, a nie tylko biorący udział w zebraniu (interpretacja)), przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 
----------------------------------------------------------
http://www.kss.org.pl/wybory

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów
Przepisy zawarte w statucie sołectwa regulujące zasady i tryb wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej nie mogą ograniczać prawa do kandydowania, czyli prawa do bycia wybieranym. Bowiem zgodnie z przepisem art. 36 ust 2 sołtys
i członkowie rady sołeckiej są wybierani: „spośród nieograniczonej liczby kandydatów”. Dlatego przepisy zawarte w statucie sołectwa nie mogą np. dozwalać na ograniczenie zgłoszeń kandydatów do jakiejś liczby.
Ani nie wolno odrzucać kandydatur osób, które chociaż nie są obecne na zebraniu wyborczym, to wyraziły pisemnie zgodę na kandydowanie.
-------------------------------------------------------

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/489481,gmina-sama-ustala-zasady-wyboru-soltysa.html


W przypadku pisemnej procedury zgłaszania kandydata przedstawiający go mieszkaniec powinien podać co najmniej jego nazwisko i imię, wiek, zawód i miejsce zamieszkania. Do każdej zgłoszonej kandydatury należy dołączyć zgodę na kandydowanie. Statut może przewidywać wymóg, aby zgłoszenie zawierało przynajmniej wskazaną liczbę podpisów osób popierających kandydata. W razie ustnego zgłoszenia kandydatur na zebraniu wiejskim weryfikacja może nastąpić w jego trakcie.
-------------------------------------------------------------

Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na to zebranie!

Pomimo tego, iż wg mojej analizy gmina popełniła kilka błędów, które pozwoliłyby mi unieważnić to zebranie, nie będę występował do sądu.
Szanując to, że Państwo przyszli na to zebranie oraz fakt, że w skład Rady Sołeckiej weszły w zdecydowanej większości osoby, które szanuję, nie będę czynił żadnych prawnych kroków.
 
Prezentacja kandydatów na sołtysa                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe