Czekam na propozycje miejsc na plac handlowy dla rolników

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem uchwały o wyznaczeniu miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Jest to obowiązek Gminy wynikający z ustawy z dnia 29.10.2021 o ułatwieniach w prowadzeniu handlu.

Zgodnie z ustawą miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty wyznacza rada gminy w drodze uchwały. Rada gminy uchwala regulamin, określający zasady prowadzenia handlu na wyznaczonych miejscach. Wyznaczając miejsce na prowadzenie handlu, rada gminy powinna wziąć pod uwagę w szczególności, dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub miejsc atrakcyjnych turystycznie. Miejsce, to powinno spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących wymagań higienicznych, sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych oraz budowlanych. Wyznaczenie miejsca należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Wszyscy rolnicy i ich domownicy, którzy będą prowadzić handel na zasadach określonych w ustawie, będą zwolnieni z opłaty targowiskowej. Przedmiotem handlu na wyznaczonych miejscach będą tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wskazanie Państwa zdaniem najlepszych lokalizacji na miejsca, place handlowe na terenie naszej Gminy. Proszę pamiętać, że miejsca te muszą  być własnością Gminy.

Informację zwrotną o ewentualnych pomysłach takich miejsc proszę przesłać na mój e-mail: mariuszkawalec@poczta.fm