III Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 11.12.2014

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek leśny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej NR XLII/344/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w roku 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014 roku o godzinie 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Dziś 11.12.2014 r. odbyła się III sesja Rady Gminy Mielec.
Podatki na 2015 rok zostały uchwalone na poziomie tegorocznym czyli nie będzie wzrostu.
W wolnych wnioskach poruszyłem tematy: gminna karta rodziny 3+, PSZOK, terminów inwestycji i najważniejszy temat to kanalizacja.

Mieszkańcy Woli Mieleckiej, którzy nie mają jeszcze kanalizacji po odsłuchaniu niżej zamieszczonego materiału wideo proszeni są o zgłaszanie się do urzędu gminy do Pani Renaty Gębarowskiej nr tel. (17)7745646 r.gebarowska@ug.mielec.pl

Filmowy skrót z wolnych wniosków … tu

III Sesja RGM całość … tu