Interpelacja w sprawie chodników w kierunku Rzędzianowic i Trzciany

Na sesji w dniu 31.05.2012r. złożyłem interpelację w sprawie złej jakości chodników przy drogach w kierunku Rzędzianowic i Trzciany.
Wójt przekazał tą interpelację do zarządców. Czekamy na odpowiedź, a przede wszystkim na usunięcie usterek.
Mariusz Kawalec

20120612 interpelacja w sprawie chodnik