Kontrola bibliotek przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mielec

6 Grudnia 2023 roku Komisja Rewizyjna kontrolowała działalność bibliotek. Kontrola odbyła się w SOKiS w Chorzelowie.

Proszę zwrócić uwagę, jak członkowie komisji robią wszystko, aby nie wykonać kontroli w zakresie roku 2022, tylko chcą kontroli z tego roku, który nie jest zakończony. Kontrola ubiegłego roku pozwalałaby taką kontrolę przeprowadzić dokładnie.

M.Kawalec wnioskuje o kontrolę w zakresie ubiegłego 2022 roku … tu kliknij

Poniżej wniosek o wykonanie kontroli zgodnie z planem przyjętym w tym roku przez Radę Gminy.

20231127 kontrola bibliotek

Jak widać, nie ma tu określenia okresu, za jaki będzie przeprowadzona kontrola.

Podczas komisji radna Pani Celina Szymańska dwukrotnie kłamała, że jest w dokumentach określone, że ma to być kontrola z tego (2023) roku … tu kliknij

Szanowni Państwo zachęcam do oglądnięcia całej komisji i wyrobienia sobie własnego zdania. Ja jestem zaniepokojony takim podejściem członków Komisji Rewizyjnej. Już na początku kadencji podkreślałem, że taki skład komisji nie będzie służył, jakbym tego oczekiwał interesom mieszkańców. Skoro przewodniczącym komisji jest sąsiad Wójta, a dwie radne z komisji pracują w jednostkach podległych Wójtowi (biblioteka i szkoła), to czy będzie im zależało na drążeniu różnych problemów?
Czy dziwić się też należy, że niektórzy radni nie chcą nagrywania i upubliczniania komisji?

M.Kawalec o programie SOWA do ewidencji księgozbioru … tu kliknij

M.Kawalec wnioskuje o listy obecności pracowników i proszę zobaczyć, jak za chwilę reaguje Pani radna Celina Szymańska – kilku krotnie mówi NIE i mówi MY SIĘ NA TO NIE ZGADZAMY – tu nasuwa mi się pytanie dlaczego radna wypowiada się za wszystkich mówiąc MY? … tu kliknij

Całe nagranie z kontroli poniżej: