Kontrole nieruchomości „wyposażonych” w szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

W naszej gminie też ruszą takie kontrole, tak więc tam, gdzie jest już kanalizacja nie czekajcie tylko podłączajcie się do niej.

Poniżej trochę informacji z portalu samorządowego, cały materiał … tu kliknij

  • Ponad 10 milionów Polaków nie jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Niestety, od 80 do ponad 90 procent powstających w nich ścieków trafia w sposób niekontrolowany do środowiska.
  • Ma temu zapobiec zmiana w prawie, która wprowadziła obowiązek przeprowadzenia kontroli takich nieruchomości przez gminy. Mają one na to 2 lata począwszy od sierpnia 2022 roku. 
  • Za niewywiązywanie się z obowiązku właściwego nadzoru i postępowania ze ściekami samorządom i mieszkańcom grożą kary – tym pierwszym do 50 tys. zł, a drugim – do 5 tys.

Według szacunków w Polsce ponad 10 milionów Polaków nie jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Niestety, od 80 do ponad 90 proc. powstających w nich ścieków trafia w sposób niekontrolowany do środowiska. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje, że w rejonach, gdzie znajduje się istniejąca sieć kanalizacyjna, właściciele nieruchomości muszą się do niej przyłączyć; wyjątek stanowi jedynie sytuacja, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą określone w przepisach wymagania.

W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji takiej oczyszczalni). Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane – poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

20160808 studnie