Odpowiedzi na zapytanie o stan linii brzegowej i jakości wałów

Oto zapytanie złożone w dniu 13.01.2012r:

20120112 pismo do w jta waly

Oto odpowiedź otrzymana od Pana Wójta:

20120117 odpowied wojta w sprawie walow

Odpowiedź Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych:

20212217 odpowiedz pzmiuw