Posiedzenie komisji RGM 12.12.2018. Budżet na 2019

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego obradowała 12.12.2018 r.
Tematem był projekt budżetu na 2019 rok.

Poza radnymi, których widać na nagraniu obecny był radny Piotr Gamracy, który siedział przy innym stole. Przypuszczam, że nie chciał być widocznym na nagraniu. Nie będąc w kadrze kamery, nie widać jak głosuje.

Wskaźniki budżetowe … tu

Gospodarka śmieciowa … tu

Melioracja … tu

Rozbudowa ujęcia wody w Rzędzianowicach … tu

Słuszna uwaga radnego Pana Sobonia o obecności Wójta na komisjach … tu

MKS – transport zbiorowy … tu

Drogi gminne … tu

Kanalizacja … tu

Ośrodek Kultury i Sportu … tu

Wnioski członków komisji … tu

Komentarz radnego Pana Zaręby … tu

Radny Krawczyk o wniosku Pana Zaręby … tu

Głosowanie … tu

Całe nagranie … tu