Posiedzenie komisji RGM przed XXIV sesją 14.07.2021 – zdalne – znów poruszono nagrywanie komisji


Temat nagrywania komisji poruszony przez WATHDOG i Wojewodę Podkarpackiego … tu kliknij


Całe nagranie z komisji … tu kliknij

W dniu 16.07.2021r., odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Mielec.
Porządek obrad:

  1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Mielec.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci  publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mielec na rok szkolny 2021/2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  9. Interpelacje i zapytania radnych.
  10. Sprawy różne.

Projekty z uchwałami … tu kliknij Sesja odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 roku  o godzinie  9.00  w zdalnym trybie obradowania, a komisje 14 lipca również o godzinie  9.00  w zdalnym trybie obradowania.