Przed nami Zebranie Wiejskie 18.09.2022 – Fundusz sołecki 52 333,90 zł do dyspozycji

18 września 2022 r. o godzinie 17:00, odbędzie się Zebranie Wiejskie w Woli Mieleckiej. Najważniejszym punktem zebrania będzie rozdysponowanie funduszu sołeckiego. Tym razem do rozdysponowania na 2023 rok, będzie kwota 52 333,90 zł.

Jako sołtys i Rada Sołecka wypracowaliśmy dwa wnioski. Jeden z nich będą państwo mogli wybrać głosując na niego. Poniżej przedstawiam te dwie propozycje. Zachęcam wszystkich, którzy chcieliby, aby zmodernizować plac zabaw o poparcie i zagłosowanie na wniosek, gdzie pełna kwota przeznaczona jest na plac zabaw. Jeżeli uważają państwo inaczej można wybrać wniosek Rady Sołeckiej, bądź przygotować inny.

Wniosek Sołtysa sołectwa Wola Mielecka.

1. Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej – szacowany koszt 52 333,90 zł.

Uzasadnienie:

Obecny plac zabaw jest już mocno zużyty i przestarzały, więc niezbędny jest nowy plac zabaw na miarę dzisiejszych czasów. Z placu zabaw będą korzystały dzieci uczęszczające do przedszkola, jak i inne dzieci mieszkańców Woli Mieleckiej. Nowy plac zabaw poprawi również bezpieczeństwo dzieci bawiących się na nim.

Wniosek Rady Sołeckiej
1. Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej – szacowany koszt 41 333,90 zł.

2. Zakup progów zwalniających na drogi gminne w Woli Mieleckiej – szacowany koszt 8 000 zł.

3. Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wola Mielecka – szacowany koszt 3000 zł.

Na ten rok zaplanowane zostało 2500 zł na organizację Dnia Seniora, którego organizacja jest pod znakiem zapytania ze względu na obostrzenia, które mogą znowu nadejść. Aby nie stracić tej kwoty, jeżeli wyrażą państwo taką wolę, to przeznaczymy na zakup np. jakiegoś urządzenia na plac zabaw.

Porządek zebrania:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej.
 3. Rozliczenie z wydanych własnych środków finansowych sołectwa.
 4. Informacja Wójta na temat planowanych inwestycji w Woli Mieleckiej w roku 2023.
 5. Zaopiniowanie Uchwały Rady Gminy Mielec w sprawie zwiększenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielec.
 6. Powołanie delegatów do Gminnej Spółki Wodnej w Mielcu.
 7. Informacja sołtysa na temat inwestycji wykonanych i planowanych z funduszu sołeckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o zaplanowanie zmiany przedsięwzięć w budżecie Gminy Mielec na rok 2022 ze środków budżetu Gminy Mielec w ramach funduszu sołeckiego.
 9. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu
  sołeckiego przypadających na 2023 rok.
 10. Sprawy różne.

20220910 zebranie

Tu ogólna informacja na temat funduszu sołeckiego.