Skandal na XXVII sesji Rady Gminy Mielec

W związku z sytuacją jaka wydarzyła się na XXVII sesji Rady Gminy Mielec, jako radny tej gminy jestem głęboko zaniepokojony kierunkiem, w którym zmierza Gmina wiejska Mielec. W dniu 21.02.2013 r. podczas sesji, na której miały zapaść uchwały dotyczące likwidacji szkoły w Rydzowie, doszło do skandalicznego zachowania Przewodniczącego Rady Gminy Mielec Zenona Skiby. Podczas głosowania nad wnioskiem Wójta o ściągnięcie z porządku obrad punktów dotyczących likwidacji szkoły, Przewodniczący manipulował wynikami głosowania. Gdy zwróciłem mu uwagę wyparł się. Na szczęście sesja była nagrywana i wszystko zostało dokładnie zarejestrowane. Sesja ta pokazała również nieudolność i niekompetencję Zenona Skiby jako Przewodniczącego Rady Gminy.

Jako radny mam do czynienia z częstym kłamstwem Pana Wójta. Spotkałem się także z bezprecedensowym potraktowaniem mojej osoby przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, kiedy to zostałem bezprawnie usunięty z obrad Komisji. Do tego dochodzi, już po raz kolejny naganne zachowanie Przewodniczącego Rady Gminy. Widząc działania tych trzech najważniejszych osób w gminie nabieram coraz poważniejszych obaw o to, co pozostanie po kadencji Wójta Gacka. Zauważając z jednej strony ich wzajemną adorację, a z drugiej strony kłamstwa, łamanie prawa i rosnące zadłużenie gminy muszę uderzyć w dzwon. Opinia publiczna powinna wiedzieć, co się dzieje. Metody działania tych Panów budzą we mnie obawy, czy za niespełna dwa lata nie oddamy gminy w gorszym stanie, niż ją przejęliśmy.

Jeżeli Zenon Skiba ma jeszcze resztki honoru to liczę, że sam złoży rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Mielec.

Mariusz Kawalec

 komentuj … tu

Film pokazujący skandaliczne zachowanie … tu (10 minut)