Uroczyste oddanie odcinka drogi powiatowej Wola Mielecka – Trzciana

W dniu 12.12.2012r. odbyło się uroczyste oddanie drogi powiatowej R1152 Wola Mielecka – Trzciana oraz przepustu na tej drodze
w miejscowości Trzciana. Obydwa te zadania zostały wykonane w związku z tym, że ucierpiały one w powodzi w 2010r.
Uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie tych inwestycji odbyło się w Trzcianie na nowym przepuście na potoku Stara Wiśnia.
Cała uroczystość i konferencja prasowa odbyła się w filii SOKiS w Woli Mieleckiej.
Za tą nową inwestycję pragnę podziękować Staroście Panu Andrzejowi Chrabąszczowi, który mocno zabiegał o środki na te zadania i Wójtowi gminy Czermin Panu Leonowi Getingerowi, który zadbał, aby ta droga została ujęta w protokole szkód popowodziowych.

Mariusz Kawalec

Poniżej zamieszczam materiał video.

filmik z podziękowaniem – video

konferencja prasowa – video
(poruszony został też temat rond na Woli Mieleckiej)

uroczyste wręczenie wyróżnień – video