VIII Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 28.08.2019

W dniu 28.08.2019 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Mielec.

Wolne wnioski … tu

Poruszyłem tematy:

Naprawy uszkodzonego ogrodzenia, gotowości GZGK do usuwania awarii na weekendach, pobierania wszelkich  wniosków i worków na śmieci w filiach SOKiS … tu

Uzgodnień z Prezydentem Mielca w sprawie obniżenia kosztów funkcjonowania nowej linii MKS do  Rzędzianowic … tu

Odbieranie maili przez Pana Wójta … tu

Dyskusja o rankingu gmin … tu

Dyskusja o komisji z dnia 26.08.2019 r., … tu

O spotkaniu w sprawie dowozu do szkoły w Rzędzianowicach i stanowisku przekazanym przez Przewodniczącego Rady Gminy … tu

Wójt zarzucił mi cięcie kadrów (oczywiście jest to nieprawdą i będzie miała ta wypowiedź ciąg dalszy) … tu

Odnoszę się do pisma mieszkanki Woli Mieleckiej … tu

Jerzy Krawczy o nagrywaniu komisji przez gminę, o czym jako radni nie wiedzieliśmy … tu

Film z sesji … tu

Porządek obrad:

  1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Mielec.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Chorzelowska.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcie pożyczki długoterminowej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcie pożyczki długoterminowej.
  9. Interpelacje i zapytania radnych.
  10. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec,
ul. Głowackiego 5.