WAŻNE! Indywidualne rachunki bankowe dla podatników Gminy Mielec

Informujemy, że począwszy od 2023 roku zostały wprowadzone indywidualne rachunki bankowe dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych.

Podatnicy (osoby fizyczne) informację o nadanym indywidualnym numerze rachunku bankowego otrzymają w decyzjach podatkowych, natomiast podatnicy (osoby prawne) i podatnicy podatku od środków transportowych o numerach indywidualnych kont zostaną powiadomieni oddzielnymi pismami.

W przypadku regulowania kilku należności należy pamiętać, iż dla każdej należności został utworzony niepowtarzalny, oddzielny numer rachunku bankowego.

nowy nr konta