Wójt wypłacił ponad 576 tys. zł na nagrody za 2021 rok – odpowiedź na zapytanie

Wójt gminy Mielec Józef Piątek wypłacił 576 715 zł na nagrody za 2021rok. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej na moje zapytanie, ile pieniędzy wypłacono na nagrody dla pracowników gminy i jednostek organizacyjnych za 2021 rok?

Zapytanie zostało złożone na ostatniej XXVIII sesji w dniu 16.03.2022 r.

Z tej odpowiedzi dowiadujemy się też, jakie były najwyższe kwoty tych nagród. Najwyższa nagroda dla jednego pracownika za rok 2021 wyniosła 16 800zł (brutto).
Kolejne kwoty, to 15 000 zł. i 14 400 zł. (brutto), więcej widać w przedstawionej poniżej odpowiedzi. Jak podliczymy kwoty podane w tabelce „łączna suma nagród„, to otrzymamy łączną kwotę wypłaconą w 2021 roku i wynosi ona wspomniane 576 715 zł.
Co ciekawe gmina nie uzasadniła szczególnych osiągnięć zasłaniając się kodeksem pracy, a nie odnosząc się do ustawy, o której wspomniałem w zapytaniu.

20220402 odpowiedz nagrody w2021 1
20220402 odpowiedz nagrody w2021 2

Poniżej moje zapytanie.

20220321 zapytania 1
20220321 zapytania 2