X Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 30.10.2019 – wybór ławników, a pod koniec dyskusja o nagrywaniu komisji

Dziś 30.10.2019 r. odbyła się X sesja Rady Gminy Mielec.

Film z sesji … tu

Porządek obrad:

  1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję w latach 2020-2023.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
  5. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2019 roku o godzinie 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.


Komisje:

W dniu 28 października 2019 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 11.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.