XIX Sesja Rady Gminy Mielec 15.03.2012

Porządek obrad:
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia własności nieruchomości (drogi) położonej w Podleszanach stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwa Tuszyma, na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Mielcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w roku 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w roku 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji tymczasowych miejsc przystankowych do czasu wybudowania chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra – Wola Mielecka w km 8+146,00 ÷ 8+954,80 w m. Rzędzianowice.
14. Przyjęcie Stanowiska Rady Gminy Mielec w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 15 marca 2012 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

W dniu 15.03.2012r. odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Mielec.
Sesja momentami była burzliwa, co będzie widoczne na materiale filmowym, jaki jest poniżej umieszczony.
Rzędzianowice i Wola Mielecka po uchwałach jakie zapadły powinny spodziwać się w tym roku zakończenia budowy chodników
przy drodze 983 na Pławo i Wola Mielecka przy drodze 984 do Piątkowca. 
Czy Wójt Gacek mija się z prawdą? – mogą Państwo zobaczyć w wolnych wnioskach.

Filmik z sesji … tu

Poniżej zamieszczam interpelację jaką dziś złożyłem:

20120315 interpelacja
201203 pomiar ruchu w godzinach szczytu klotoida