XLV Sesja Rady Gminy Mielec 17.09.2014

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/350/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mielec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany części udziału w prawie własności Gminy Mielec w działce nr 1072/4 za całość udziału w prawie własności osoby fizycznej w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1072/3 o powierzchni 0.0429 ha w miejscowości Wola Mielecka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.

  Sesja odbędzie się w dniu 17 września 2014 roku (środa) o godzinie 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul.Głowackiego 5.

Dziś 17.09.2014 r. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Mielec.
Była to najkrótsza sesja tej kadencji i trwała godzinę i cztery minuty. Wójt na tej sesji się nie pojawił.    

Filmowy skrót z wolnych wniosków … tu

Cała sesja … tu