XVIII Sesja Rady Gminy Mielec 09.02.2012

W dniu 09.02.2012 r. odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Mielec. Tematem przewodnim sesji było podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rydzowie i w Złotnikach. Poruszony został również temat stadionów w Chorzelowie,
Woli Mieleckiej i Podleszanach.
Najtrudniejszą decyzją przed jaką stanęła obecna Rada była sprawa szkół. Ponieważ w naszej gminie nie było żadnej reformy
oświaty w czasach, gdy zmieniał się system oświaty i powstały Gimnazja nie zlikwidowano wówczas żadnej szkoły teraz trzeba było przeanalizować ponownie sytuację. W ciągu ostatnich 5 lat w naszej gminie ubyło nam ponad 300 dzieci, to jest dwie bardzo duże szkoły. Wszystkie wskaźniki demograficzne wskazują, że ta tendencja spadkowa będzie się utrzymywać. Gmina chcąc utrzymać wysoki poziom nauczania we wszystkich szkołach musi ponosić spore wydatki.
Wynik głosowania w przypadku szkoły w Złotnikach ośmiu radnych opowiedziało się za likwidacją, 5 przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu.
W przypadku zamknięcia szkoły w Rydzowie 8 radnych było za, 6 przeciwko, a jeden się wstrzymał.

Prezentacja kosztów oświaty … tu

Filmik z tematu o stadionach … tu

Filmik z tematu o szkołach … tu

Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Złotnikach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rydzowie.
8. Dyskusja w sprawie sposobu organizowania i funkcjonowania inwestycji komunalnych w Gminie Mielec.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.