XXI Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 31.03.2021 – zdalna

Dziś odbyła się w trybie zdalnym XXI sesja Rady Gminy Mielec.

Tu prezentowane jest stanowisko dotyczące zaistniałych przesłanek związanych z ewentualną możliwością wygaszenia mandatu radnego Rady Gminy Mielec Pana Bogdana Cygana … tu

Jerzy Krawczyk w sprawie wygaszenia mandatu … tu

Wójt Józef Piątek sugeruje, że Jerzy Krawczyk mógł chodzić do kochanki … tu

Wojciech Zaręba w sprawie wygaszenia mandatu … tu

Mariusz Kawalec w sprawie wygaszenia mandatu … tu

Złożyłem zapytanie w sprawie wysokości przyznawanych nagród w gminie … tu

W wolnych wnioskach poruszyłem tematy:
o przeznaczeniu dodatkowych 40-60 tys. zł na spółki wodne,
o wyczyszczeniu Kanału Królewskiego w Woli Mieleckiej,
o obsłudze mieszkańców, którzy czekali przed gminą na zewnątrz, gdzie było zimno, mroźno i deszczowo,
o braku druków zapłaty za śmieci,
o komputerach do pracy zdalnej dla uczniów,
o tabliczce z numerem domu na granicy Piątkowca i Woli Mieleckiej,
o remontach dróg tłuczniowych,
o wykoszeniu międzywala Wisłoki od strony Mielca po prawej i lewej stronie mostu w Woli Mieleckiej.


Zadałem pytanie przewodniczącemu komisji Krzysztofowi Dziekanowi, dlaczego w protokole komisji nie ma śladu po informacji, którą pracownik gminy przedstawił na komisji.  Z informacji tej bezsprzecznie wynikało, że w 2018 i 2019 roku Pan Cygan nie mieszkał w Książnicach.  Informacja ta powinna być kluczem, a została zignorowana. Niestety na sesji też moje pytanie zignorowano i nie udzielono odpowiedzi. Czyżby było to zbyt celne i niebezpieczne pytanie?

Całe nagranie z sesji … tu kliknij

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2021 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  na rzecz Gminy Mielec prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Chorzelów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielec do realizacji projektu „DOSTĘPNA SZKOŁA- INNOWACYJNE ROZWIAZANIA W KREOWANIU PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB UCZNIÓW ORAZ OTOCZENIA” oraz zapewnienia pełnej realizacji zadań wskazanych w Indywidualnych Programach Poprawy Dostępności po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielec do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, placówek i ośrodków zamieszkałych na terenie Gminy Mielec, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego  przeprowadzonego  postępowania dowodowego i wyjaśniającego w sprawie wskazanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego P.II.40.16.2021 z dnia 4 lutego 2021 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku  o godzinie  9.00  w zdalnym trybie obradowania. Projekty uchwał są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.Komisje odbędą się 29 marca 2021r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym.