XXIII Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 15.12.2016

Za nami XXIII sesja Rady Gminy Mielec.

W wolnych wnioskach poruszyłem tematy:

Dopytywałem o sytuację GZGK o sprawy związane z wodą i kanalizacją … tu

odzyskanych pieniędzy za wywiezione ogrodzenie przy przebudowie stadionu w Woli Mieleckiej … tu

gospodarki śmieciowej … tu

drogi gminnej w Woli Mieleckiej … tu

metalowej kładki w ciągu chodnika w stronę Piątkowca … tu

poruszania się pojazdów na dziedzińcu szkoły w Woli Mieleckiej … tu

śliskich dróg gminnych i powiatowych po wystąpieniu gołoledzi – ten temat był poruszany w kilku miejscach przez różnych radnych

Wolne wnioski … tu

Cała sesja … tu

Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.

2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec 1/98. (załącznik graficzny)

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  15 grudnia  2016 roku  o godzinie  10.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.