XXVIII Sesja Rady Gminy Mielec 18.03.2013 Magdalena Bania nową przewodniczącą

W związku ze zbliżającą się sesją (śmieciową) można zgłaszać na forum swoje uwagi. Proponowany przez Wójta regulamin można zobaczyć klikając na 7 punkt w niżej przedstawionym porządku obrad.
Punkt 8 to uchwała o sposobie i zakresie tych usług. Proponuję zapoznać się z tym i ewentualne uwagi zgłosić mailem mariuszkawalec(małpa)poczta.fm lub na forum.

FORUM … tu

Porządek obrad :
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Rezygnacja Przewodniczącego Rady Gminy Mielec z pełnionej funkcji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
Sesja odbędzie się w dniu 18 marca 2013 roku (poniedziałek) o godzinie  13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

Dziś została przyjęta dymisja Zenona Skiby z funkcji przewodniczącego rady, a jego miejsce zajęła Magdalena Bania radna z Rzędzianowic.

Komentuj …. tu
Filmik przedstawiający zmianę przewodniczącego … tu

Bardzo ważnym tematem jaki był poruszony na tej sesji były sprawy związane ze zmianami w „gospodarce śmieciowej”.
Temat trudny i dotyczący wszystkich mieszkańców, przez co powinien być dogłębnie przeanalizowany, a tu ku mojemu zdumieniu zarówno na ostatniej komisji jak i na sesji radni Sikora i Cygan zachowywali się jakby chcieli temat szybko zakończyć. Miałem wrażenie jakby Ci panowie pilnowali, żeby czasami coś nie zmienić wbrew intencjom Wójta. Podobnie było na komisji, gdzie szczególnie Pan Sikora chciał zakończyć szybko temat.
Zastanawia mnie dlaczego niektórzy radni tak obawiają się dyskusji. Polecam oglądnięcie nagrania z sesji, gdzie można się bliżej zapoznać ze szczegółami. Dodam tylko, że większość wniosków do poprawy w regulaminie jakie zgłosiła Komisja Rolnictwa były mojego autorstwa.
Po materiale można będzie też zrozumieć dlaczego rozsądni radni poprzednio ściągnęli te niedopracowane projekty z porządku obrad mimo zapewnień Wójta jakie to one są dobre.

Mariusz Kawalec

Film z uchwał śmieciowych … tu