XXVIII Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 22.06.2017 – absolutorium

W dniu 22.06.2017 r. odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Mielec.

Złożono dwie interpelacje.
Pierwsza w sprawie kanalizacji złożona przez radną Wandę Mika … tu
druga w sprawie niedrożnych rowów przy drodze DW983 … tu

20170622 interpelacja


W wolnych wnioskach:
odniosłem się do odpowiedzi na poprzednią interpelację.

20170509 odpowied na interpelacj 1
20170509 odpowied na interpelacj 2

Odpowiedź udzielona w punkcie Ad. I sugeruje moje niedopełnienie procedur, a rzeczywiście to mnie wprowadzono w błąd….tu


Odpowiedzi Ad. V nie przyjmuje i traktuje ją jako próbę uchylania się gminy od swoich obowiązków. Gmina ma obowiązek umieścić na posesji studzienkę kanalizacyjną i oczekuję wywiązania się z tego oraz czekam na odpowiedź, kiedy możemy się tego spodziewać…tu


Poruszyłem również tematy, jakie pojawiały się na forum:
strona internetowa gminy i konto na fb,
temat dofinansowania projektów,
nowe połączenie drogi Mielec – Chorzelów koło lotniska…tu

Ponadto znalazły się:


nadawanie nazw ulicom … tu,


stan sieci wodociągowej, ujęcie wody w Rzędzianowicach…tu,


rozpoczęcie prac nad nowym statutem…tu,


metalowa kładka na chodniku w stronę Piątkowca…tu,


wyjazd z parkingu stadionu i szkoły…tu,


w sprawie studium gazociągu wysokoprężnego na Szydłowcu…tu,


organizacja spotkania z WDM w celu użycia ich infrastruktury do oświetlania ulic gminnych…tu

Film z sesji … tu

wolne wnioski … tu

Jerzy Krawczyk – stawki za wywóz szamba … tu

Mariusz Kawalec – pytania w wolnych wnioskach … tu

Porządek obrad:

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2016 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 kwietnia 2017 r.
    w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 22 czerwca  2017 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.