XXXVI Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 22.03.2018 ponad 7 godzin obrad

Dziś ponad siedem godzin trwała XXXVI sesja Rady Gminy Mielec.

Złożyłem dwie poniższe interpelacje … tu

20180322interpelacje www 1
20180322interpelacje www 2

Poruszono różne tematy – m.in.:

dyskusja o zwierzętach bezdomnych … tu

wolne wnioski … tu

czystości powietrza … tu

nowej obwodnicy na terenie Woli Mieleckiej … tu

temat obwodnicy poruszony przez radnego Kawalca … tu
Uwagi i pytania radnego Kawalca:
Bardzo ważna kwestia dla prawie całej Woli Mieleckiej, to wysokość nowej drogi w stosunku do obecnego terenu. Jeżeli droga będzie wyżej to na wypadek powodzi, takiej jak w 2010 roku  droga ta będzie stanowić wał i spowoduje spiętrzenie wody, przez co większa część Woli Mieleckiej, Podleszan ucierpi zdecydowanie bardziej niż w 2010 r. Jeżeli droga będzie podniesiona, to w okolicach terenów, gdzie w 2010 roku płynęła woda, tworząc rzeki, trzeba zastosować odpowiednio duże przepusty.

Jaki plan przebiegu drogi był w momencie, kiedy Pan Wójt podpisywał porozumienie 02.12.2017?
Kiedy ewentualnie nastąpiły zmiany koncepcji?
Dlaczego nie było konsultacji społecznych?
Co ustalono na kolejnym spotkaniu w dniu 17.01.2018?
Który drugi wariant był wtedy (17.01.2018) uznany za optymalny?
Dlaczego radni z Woli Mieleckiej nie byli informowani o sprawie?
Dlaczego na stronie gminy nie pojawiła się mapka ani żadna informacja w tej sprawie? 

temat nieprzyjętej uchwały w sprawie boiska wielofunkcyjnego w Woli Mieleckiej … tu

boisko wielofunkcyjne  – radny Kawalec … tu

wolne wnioski kolejne punkty … tu

wolne wnioski radny Kawalec … tu
Poruszyłem tematy:
przystanki w Woli Mieleckiej,
remonty dróg gminnych w Woli Mieleckiej,
sprawa drogi poruszonej przeze mnie w mailu – przedłużenie drogi w Woli Mieleckiej do gminnych terenów inwestycyjnych. Na komisji przedstawiono nam możliwość wykonania gruntownego remontu tej drogi za ok. 80 tys. zł i po konsultacjach z Radnymi i Radą Sołecką uważamy, że takie koszty są za wysokie, biorąc pod uwagę różne potrzeby gminy i to, że droga ta nie prowadzi do żadnych domów. Prosimy tylko o wyrównanie tej drogi i ewentualne uzupełnienie znajdującym się na terenie pobliskiego placu gminnego starym kruszywem zebranym po różnych modernizacjach.
jak wygląda kwestia odwodnienia dróg gminnych, o które już pytałem i pisałem maile – bez odpowiedzi?
jaki jest termin odpowiedzi na skargę skierowaną przez radnego?
kiedy otrzymam kopię pism związanych ze sprawą budowy oświetlenia?
Ogłoszenia w radio i innych mediach:
Jestem przeciwny wydawaniu pieniędzy na umieszczanie życzeń świątecznych od Pana Wójta jeszcze imiennych – uważam to za autopromocję z naszego budżetu.
Proszę o ogłoszenia w sprawach przetargów,
naboru na nowe stanowiska do urzędu – bo tu jakoś ogłoszeń w mediach nie zauważyłem.
taki efekt będzie wg mnie dużo korzystniejszy dla gminy.


Cała sesja … tu

Długa sesja wykazała słabe punkty rejestracji audio-video. Z powodu mojego błędu moja kamera nie nagrała sesji, w kamerze gminy brakło pamięci i nie wszystko zostało nagrane. Rejestratory dźwięku: w gminnym wyczerpały się baterie i też nie ma pełnego zapisu, a mój na szczęście zarejestrował całość.

Porządek obrad:

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec obszar ”A”.
  Załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust 3 zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.