Za nami XLIV sesja Rady Gminy Mielec. Temat żwirowni i zagrożenia powodziowego z tym związanego. Zapytania o konkurs GZGK, oświadczenia majątkowe i auta służbowe

W dniu 28 grudnia 2023 roku odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Mielec. Była to sesja budżetowa.
Komisje w sprawie budżetu odbyły się miesiąc wcześniej … tu kliknij

Poniżej podlinkowane niektóre fragmenty sesji:

M.Kawalec o SOKiS – rozpoczęcie dyskusji do projektu budżetu … tu kliknij

J.Krawczyk o uwagach do budżetu … tu kliknij

M.Kawalec wyjaśnia dlaczego nie było wniosków o zmiany w budżecie,

O „pseudocovidzie” (cyt. P.Gamracy) i rozbudowie ośrodka kultury … tu kliknij

J.Krawczyk wyjaśnia w sprawie budżetu … tu kliknij

A.Klich uwagi do budżetu … tu kliknij

M.Kawalec wyjaśnia w sprawie pozyskiwanych środków finansowych przez klub sportowy i w sprawie podwyżki za kanalizację … tu kliknij

M.Kawalec w sprawie gospodarki odbiorów komunalnych … tu kliknij

J.Krawczyk o gospodarce śmieciowej … tu kliknij

M.Kawalec w sprawie: (opłata marszałkowska), środki dopłacane do śmieci są kosztem kolejnych inwestycji i o dużym wzroście odbioru za papier i tekturę … tu kliknij

M.Kawalec o ważeniu śmieciarek i o kilkukrotnym wzroście podatku … tu kliknij

M.Kawalec składa zapytania … tu kliknij

20231228 zapytanie1
20231228 zapytanie2

Poniżej otrzymana 12 stycznia 2024 r., odpowiedź:
Szerzej tą odpowiedź opisałem … tu kliknij

20240112 odpowiedz na zaptytania 1
20240112 odpowiedz na zaptytania 2
20240112 odpowiedz na zaptytania 3

W wolnych wnioskach:

M.Kawalec o dębach w Trześni, które Wójt chce wyciąć … tu kliknij

M.Kawalec o poboczach drogi w kierunku baranówki koło kapliczki w Woli Mieleckiej … tu kliknij

M.Kawalec o braku oświetlenia ronda w Woli Mieleckiej … tu kliknij

M.Kawalec o pobycie Wójta na Policji w sprawie nagrywania przeze mnie komisji Rady Gminy … tu kliknij

A.Klich o transformatorze i drogach serwisowych w Rzędzianowicach … tu kliknij

J.Krawczyk o traktowaniu sołtysów przez Wójta … tu kliknij

M.Kawalec wyjaśniam, kto zaprosił mnie na otwarcie ronda w Woli Mieleckiej … tu kliknij

A.Malec o żwirowni i zagrożeniu powodziowym z tym związanym … tu kliknij

M.Kawalec o żwirowni i ryzyku z tym związanym … tu kliknij

M.Kawalec o sprzedaży pola przez J.Krawczyka i uzbrojeniu działek Wójta (lub jego rodziny) przy okazji budowy GZGK … tu kliknij

Wójt bezczelnie kłamie, że chodziłem do niego, żeby zrobił mi drogę i oświetlenie. Wójt wiedział, gdzie mieszkam i sam mówił, że zrobią tę drogę, a ja będąc w niezręcznej sytuacji dużo mniej zabiegałem o tę drogę niż o inne drogi w Woli Mieleckiej. Ponadto oświetlenie zrobione zostało z funduszu sołeckiego, gdzie odkąd jestem radnym wiele dróg tak oświetliliśmy … tu kliknij

M.Kawalec odnośnie błędnej odpowiedzi Wójta w sprawie żwirowni … tu kliknij

Rzędzianowice wieża 5G – M.Kawalec o powiadomieniu mieszkańców … tu kliknij

Poniżej nagranie z sesji:

Proponowany porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2024.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2023 Nr XXXVII/281/2022 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. 
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Komisje odbędą się w dniu 27 grudnia 2023 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie zawiadomienia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej.