Za nami XXXVII sesja budżetowa RGM – nasuwa mi się refleksja „Rodzina na swoim”

Wczoraj 28.12.2022 roku odbyła się sesja budżetowa. Trwała ona ponad 7 godzin, więc nagranie pojawi się dopiero jutro.

Słuchając tej sesji budżetowej dowiecie się Państwo o zatrudnionych członkach rodzin naszych radnych w jednostkach gminy podległych pod Wójta.
Wójt zatrudnił również swojego zięcia w SOKiS. Poniżej lista radnych, których członkowie rodzin, bądź oni sami pracują w jednostkach podległych Wójtowi:
Bogdan Cygan – członek najbliższej rodziny pracuje w szkole gminnej
Piotr Gamracy – członek najbliższej rodziny pracuje w szkole gminnej
Celina Szymańska – pracuje w szkole gminnej i członek najbliższej rodziny prowadzi zajęcia w SOKiS
Damian Zalot – członek najbliższej rodziny pracuje w szkole gminnej
Zofia Załucka – pracuje w bibliotece gminnej i członek najbliższej rodziny pracuje również w bibliotece gminnej.

Dowiecie się też Państwo, że pierwszy raz w historii gminy po stronie dochodów bieżących, aby budżet się równoważył brakuje ponad 5 mln zł. (nie mówimy tu o zadłużeniu – co jest sprawą odrębną). Biorąc pod uwagę fakt, że wójt powiedział mi, że będzie miał przegłosowane co zechce, taka sytuacje jest niepokojąca. Jako radny nie chciałbym, aby członek mojej rodziny pośrednio, lub bezpośrednio podlegał Wójtowi, ograniczałoby to moje działania, gdy miałbym inne zdanie od Wójta.

Jak to często na naszych sesjach bywa, przewodniczący rady pozwala nie na temat opowiadać „swoim” (radni Gamracy, Wicherski), a gdy ja w związku z tematem, który omawiamy poruszam tematy niewygodne próbuje mi przerywać. Przygotuję Państwu materiał na temat pana Cygana, który według mojej wiedzy jest nielegalnie przewodniczącym naszej rady. Jest kolegą Wójta Piątka, który z ominięciem prawa powierzył żonie Pana Cygana obowiązki p.o. dyrektora szkoły w Podleszanach. Opowiem jak wyglądał proces rozpatrywania przez Panią Wojewodę sprawdzania legalności pana Cygana, jako radnego. Jak nagle okazało się, że w dowodowym nagraniu wysłanym z gminy nie było głosu (mojego nagrania nie chcieli). Ostatnie moje dowody, które przedstawiłem Pani Wojewodzie zostały zignorowane (uważam, że stawiały kropkę nad i). Pan Wójt wywierał na mnie wpływ, abym wycofał te „papiery” od Pani Wojewody – oczywiście tego nie zrobiłem. Szerzej o tej sprawie przygotuję oddzielny materiał i nie jest to ten poniżej.

Poniżej niespełna 3 minutowy fragment pokazujący, jak przewodniczący trzykrotnie przerywa moją wypowiedź na temat budżetu:

Posiedzenie Komisji w sprawie skargi na Wójta. Oglądając tą godzinną komisję przekonają się Państwo, że radny Wicherski kłamał mówiąc na sesji, iż mówiłem na komisji, że bibliotekarki nic nie robią. Zobaczą też Państwo jakie pytania mi zadawał i jak ja reagowałem. Jak to wygląda w porównaniu z tym co mówił na sesji? … tu kliknij, aby zobaczyć nagranie z komisji

Nagranie komisji w dniu 27.12.2022 r., przed XXXVII sesją … tu kliknij

Poniżej materiał z sesji budżetowej z dnia 28.12.2022 r.

M.Kawalec o protokole Komisji Rewizyjnej … tu kliknij

M.Kawalec o przygotowanym budżecie na 2023 rok … tu kliknij

J.Krawczyk o przygotowanym budżecie na 2023 rok … tu kliknij

M.Kawalec o braku środków w budżecie na zwrot mieszkańcom za wykonane sieci wodociągowe … tu kliknij

P.Gamracy … tu kliknij

M.Kawalec o zmianach w budżecie, o zatrudnieniu, i wyjaśnienie … tu kliknij

J.Krawczyk o budżecie, wyjaśnienia że gmina nie jest w stanie dziś zrobić budżetu zrównoważonego … tu kliknij

Nagranie z komisji dzień wcześniej, gdzie Pani Skarbnik przyznaje, że nie stać nas na budżet zrównoważony … tu kliknij

M.Kawalec skarga na bezczynność wójta … tu kliknij

M.Kawalec wyjaśnienia do sprawy skargi … tu kliknij

J.Krawczyk o prywatnych animozjach i o skardze … tu kliknij

M.Kawalec o możliwości odnowienia kapliczki w Woli Mieleckiej … tu kliknij

Wolne wnioski J.Krawczyk … tu kliknij

M.Kawalec o strefie przemysłowej w Woli Mieleckiej … tu kliknij

M.Kawalec o zagrożeniu wodą powodziową, o zwrotach za infrastrukturę wodociągową … tu kliknij

M.Kawalec oświetlenie uliczne i konkursy na dyrektorów szkół … tu kliknij

Całe nagranie z sesji:

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2022 Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/253/2022 Rady Gminy Mielec z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/241/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne.

  Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
  Komisje przed sesją odbędą się w dniu 27 grudnia 2022 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

  Projekty uchwał są zamieszczone na stronie zawiadomienia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.

Porządek obrad został jeszcze poszerzony na sesji o 4 punkty.