Zapadająca się środkiem nowo wykonana droga gminna

W związku z zapadającą się nowo wykonaną drogą gminną w naszej miejscowości interweniowałem u Pana Wójta.

Mariusz Kawalec                                                                                 Wola Mielecka, 01.07.2013r.

Radny Gminy Mielec

                                                         Wójt Gminy Mielec

                                                         mgr Kazimierz Gacek

Dotyczy: zapadającej się drogi gminnej i wyceny rzeczoznawcy lokali GS-u w Podleszanach.

Zwracam się do Pana o podjęcie interwencji w sprawie nowo wykonanej drogi gminnej, która już się środkiem zapada. Droga ta znajduje się na granicy Woli Mieleckiej i Podleszan i biegnie w stronę wału. Na środku drogi powstało przynajmniej kilkanaście zapadnięć, które powiększają się. Na potwierdzenie dołączam zdjęcia, które nie do końca oddają faktyczny stan.

Proszę o przesłanie mi wyceny rzeczoznawcy lokali GS-u, które gmina chce zakupić w Podleszanach. Na XXXIII sesji była mowa, że rzeczoznawca wyceniał te lokale, więc proszę o kopię tej wyceny.

                                                                                                Z poważaniem:

                                                                                             Mariusz Kawalec

201306 26 zapadaj ca si droga gminna