Zebranie wiejskie 01.07.2019 w sprawie lokalnych podtopień w maju br. i o przebiegu obwodnicy Rzędzianowice – Piątkowiec

W dniu 01 lipca 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie z następującym porządkiem obrad:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Informacja sołtysa z okresu przejęcia sołectwa i stanu finansowego.
 3. Informacja i dyskusja w sprawie lokalnych podtopień w maju br.
    oraz stanu melioracji na terenie wsi.
 4. Informacja i dyskusja o przebiegu obwodnicy Rzędzianowice-Piątkowiec … kliknij aby zapoznać się z proponowanym przebiegiem
 5. Wnioski, uwagi i sprawy bieżące wsi.

Informacja sołtysa z okresu przejęcia sołectwa i stanu finansowego … tu

Informacja i dyskusja w sprawie lokalnych podtopień w maju br. … tu

Jerzy Krawczyk o ciekach wodnych i wodzie dochodzącej do Woli Mieleckiej … tu

Mariusz Kawalec o ciekach wodnych … tu

Rowy i chodniki przy drogach wojewódzkich … tu

Informacja i dyskusja o przebiegu obwodnicy Rzędzianowice-Piątkowiec … tu

Nowa obwodnica jako wał spiętrzający wodę w efekcie zalewa Wolę Mielecką … tu

Zdjęcia wody z 2010 roku, którą może blokować obwodnica zalewając Wolę Mielecką … tu

Wnioski, uwagi i sprawy bieżące wsi … tu

Film z zebrania … tu