Zebranie wiejskie 09.02.2020 jak segregować śmieci i na co mamy wydać ponad 28 tys. zł

W dniu 09.02.2020 r. odbyło się zebranie wiejskie z następującym porządkiem zebrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej oraz stanu finansów sołectwa.
3. Omówienie spraw związanych z poprawną segregacją i odbiorem odpadów komunalnych.
4. Informacja sołtysa na temat przeznaczenia środków sołectwa Wola Mielecka w wysokości 28 508, 63 zł.
5. Sprawy różne.
Przedstawiam rozliczenie finansowe: Po objęciu sołectwa otrzymałem 28 393,34 zł.
Pieniądze te pochodzą ze sprzedaży kombajnu jaki kiedyś miała Wola Mielecka.
W dniu 31 maja 2019 r. zostały one zdeponowane na lokatę w Banku PBS. Kwota została podzielona na dwie lokaty 20 tys. zł i 8 393,34 zł. Lokaty były sześciomiesięczne oprocentowane na 1%. W dniu 24.01.2020 po tym, jak doszło do restrukturyzacji banku PBS i samorządy straciły część swoich pieniędzy lokaty te przelałem na swoje prywatne konto. Kwota z odsetkami wyniosła 28 508,63 zł, czyli odsetki wyniosły 115,29zł. Lokaty, w PBS też były na prywatnym koncie bo inaczej się nie da. Różnica była taka, że drugą uprawnioną osobą do lokat był członek Rady Sołeckiej Pan Krzysztof Węgrzyn.  
Obecnie środki finansowe w kwocie 28 508,63 zł są na moim prywatnym koncie w Getin Banku jako lokata 3 miesięczna oprocentowana na 1,4%. Lokata kończy się 05.05.2020 r.
Wczoraj podjęto uchwałę w sprawie przechowywania środków finansowych sołectwa Wola Mielecka, która brzmi:

§1
Zebranie Wiejskie upoważnia sołtysa wsi Mariusza Kawalca do lokowania środków finansowych sołectwa Wola Mielecka na jego dowolnym prywatnym koncie bankowym pod warunkiem, że bank ma gwarancje BFG.

§2
Środki finansowe wraz z odsetkami stanowią własność sołectwa i mogą być wydane jedynie za zgodą Zebrania Wiejskiego. Zgoda Zebrania Wiejskiego wyrażona jest w formie uchwały.

§3
Sołtys z finansów sołectwa rozlicza się na każdym Zebraniu Wiejskim.

Pkt. 2 Rozlicznie sołtysa ze środków finansowych … tu

Pkt. 3 segregacja i odbiór odpadów komunalnych … tu

Pkt. 4 dyskusja o środkach finansowych jakimi dysponuje sołectwo … tu

Sprawy różne … tu


Film z zebrania … tu

Jako sołtys i zarazem dysponent Waszych pieniędzy chciałbym, abyśmy w najbliższym czasie wydatkowali te 28 508,63 zł na jakieś mądre i potrzebne inwestycje. Leżąc na koncie wartość realna naszych oszczędności maleje.
Proszę o propozycje, na co te pieniądze chcielibyście przeznaczyć.
Cel może być dowolny, ale musi być przegłosowany przez zebranie wiejskie.

Otwieram dyskusje na forum … tu

Czekam również na maile z propozycjami pod adresem
mariuszkawalec@poczta.fm w tytule koniecznie napisać Środki finansowe Woli Mieleckiej