Zebranie wiejskie 22.05.2016

W dniu 22.05.2016 r. odbyło się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  2. Sprawy budowy sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Wola Mielecka.
  3. Sprawy związane z zagospodarowaniem terenów inwestycyjnych na terenie wsi Wola Mielecka.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Tematy poruszone poza tym to:
sprawa planowanego ronda na skrzyżowaniu dróg DW983 i DW984,
rozbudowy sieci internetowej przy drodze gminnej,
pewnego mieszkańca Woli Mieleckiej, który często pojawia sie w gminie,
sprawozdań finansowych składanych przez sołtysa,
ewentualnego zwrotu przez sołtysa płytek chodnikowych,

Film z zebrania … tu

25.11.2016

Pytania jakie padły na zebraniu ode mnie w stosunku do sołtysa wsi Wola Mielecka o ziemię pochodzącą z budowy drogi biegnącej koło jego posesji nie miały charakteru oskarżającego o kradzież. Nie użyłem zwrotu kradzież, ani równoznacznego słowa. Ponieważ sołtys oskarżył mnie, że rozgłaszałem na zebraniu w dniu 22.05.2016 iż ukradł ziemię z działki przy w/w drodze, chciałem wyjaśnić, że widocznie moje słowa zostały nadinerpretowane. Nic takiego nie powiedziałem. Zadałem tylko trzy pytania. Jako radny dbam, aby wszystko co może budzić wątpliwości zostało wyjaśnione.

Tu można dokładnie odsłuchać jak brzmiały moje pytania…kliknij

Wiesław Soboń wniósł przeciwko mnie sprawę o w/w słowa. Pewny swej niewinności nie chcąc jednak marnować czasu w sądach zgodziłem się na ugodę. Czyniąc postanowienie z zawartej ugody „przepraszam Wiesława Sobonia za swoje słowa wypowiedziane dnia 22.05.2016 roku na zebraniu wiejskim w Woli Mieleckiej w stosunku do niego, które Wiesław Soboń odczytał jako obraźliwe
i znieważające, dotyczące przebudowy drogi i kwestii wywozu ziemi”

Mariusz Kawalec.