15 Marca upływa termin zapłaty I raty podatku

W tym roku po raz drugi w tej kadencji nastąpił wzrost podatków. Większość radnych w grudniu 2021 roku podjęła dwie uchwały, które wpływały na wielkość obecnego budżetu.W jednej uchwale radni maksymalnie (po raz drugi w tej kadencji) poniesili sobie diety.

Pisałem o tym … tu kliknij

W kolejnej uchwale radni podnieśli podatki (po raz drugi w tej kadencji). Podwyżka podatków rekompensowała utratę środków jakie z budżetu trafiły na konta radnych. Poniżej lista jak kto głosował.

Poniżej ogłoszenie o terminie zbierania podatków.

2022.03.05 podatek