Gospodarka odpadami komunalnymi

W tym miejscu będą umieszczane harmonogramy, regulaminy, cenniki i inne informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych.

Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje kolorowe worki na odpady segregowane, to można je otrzymać w gminie, u mnie (sołtysa) i zostawiłem je również w filii SOKiS (ośrodek kultury w Woli Mieleckiej).

Harmonogramy wywozu odpadów w 2024 roku:

Harmonogram dla Woli Mieleckiej … tu kliknij

Harmonogram dla całej gminy … tu kliknij


Harmonogramy wywozu odpadów w 2023 roku:

Harmonogramy dla całej gminy 2023 … tu kliknij

Harmonogram na 2023 dla Woli Mieleckiej … tu kliknij

Harmonogramy wywozu odpadów w 2022 roku:

Zgodnie z uchwałą nr XII/90/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r. podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi: 25,00 zł miesięcznie za osobę. Jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej posiada kompostownik i zadeklaruje kompostowanie bioodpadów miesięczna stawka opłaty będzie niższa i wyniesie 21,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (firmy, instytucje, szkoły itp.), miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków  oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności tj.:

 1. za pojemnik o pojemności 60 litrów – 2,95
 2. za pojemnik o pojemności 120 litrów – 5,90
 3. za pojemnik o pojemności 240 litrów – 11,80 zł
 4. za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 54,00 zł
 5. za pojemnik o pojemności 6000 litrów – 295,00 zł
 6. za worek o pojemności 120 litrów – 16,90 zł

W przypadku gdy właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (nie segreguje odpadów), administracyjnie naliczona zostanie podwyższoną opłata równa trzykrotności opłaty podstawowej.

2. Na terenie gminy Mielec funkcjonuje system segregacji odpadów z podziałem na:

 • szkło (białe i kolorowe) – worek zielony;
 • papier – worek niebieski;
 • metale i tworzywa sztuczne – worek żółty
 • odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych) – worek brązowy (BIO).

3. Ustalono następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych ( zmieszanych ) z terenu nieruchomości:

 1. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie,
 2. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych – jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie od kwietnia do października jeden raz na tydzień
 3. na których nie zamieszkują mieszkańcy – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie

4. Ustalono częstotliwość odbierania segregowanych odpadów komunalnych (papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe):

 1. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych – jeden raz na cztery tygodnie
 2. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych – jeden raz na cztery tygodnie
 3. na których nie zamieszkują mieszkańcy –jeden raz na cztery tygodnie

4a. Ustalono  częstotliwość odbierania segregowanych odpadów  komunalnych (odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone):

 1. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października  jeden raz na dwa tygodnie,
 2. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października  jeden raz na tydzień
 3. na których nie zamieszkują mieszkańcy – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października  jeden raz na dwa tygodnie

Więcej … tu zobacz

Poniżej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec

Poniżej opis jak segregować odpady

20171231 segregacja 2