15 września upływa termin zapłaty III raty podatku – niestety tym razem nie będę zbierał podatku

Szanowni mieszkańcy, złamałem prawą rękę i mam ją w gipsie. Nie mam fizycznie możliwości zbierania podatku. Zwróciłem się w tej sprawie do Wójta gminy Mielec Pana Józefa Piątka, aby na te trzy godziny oddelegował pracownika z działu podatków. Pracownik taki ma dostęp do informacji podatkowej, więc uważam, że mógłby mi pomóc przy zbieraniu podatku wypełniając kwitariusz podatkowy.
Niestety odpowiedź jaką otrzymałem jest negatywna, więc tym razem nie będę mógł zbierać podatku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mogą dokonać płatności za podatek w placówkach banków (w Banku Pekao S.A bez prowizji), na poczcie oraz w formie elektronicznej ze swojego konta bankowego. Płacąc podatek ze swojego konta bankowego w treści przelewu należy wpisać: numer karty i numer decyzji podatkowej.

Istnieje również możliwość zapłaty ze swojego konta podatku za inną osobę (do kwoty 1 000,00 zł). W treści przelewu należy wówczas podać: imię i nazwisko osoby za którą płacimy, numer karty i numer decyzji podatkowej.

Za opłatą istnieje też możliwość zapłaty podatku w punkcie Epaka w Woli Mieleckiej obok Delikatesów Passa. Opłata wynosi: 3.80 zł przy rachunkach do 800zł. Powyżej 800 zł. prowizja – 0.7%

Poniżej treść korespondencji mailowej.

Mariusz Kawalec:
Dzień dobry,
Panie Wójcie, w związku z tym, że mam prawą rękę w gipsie, nie mam możliwości zbierania trzeciej raty podatku. Nie mogę również zgodnie z prawem skorzystać w tym temacie z pomocy osób mi bliskich.
Aby jednak ułatwić mieszkańcom możliwość zapłacenia podatku proszę Pana o wyznaczenie do tego celu pracownika gminy, który w dniu 15 września 2022 roku od godziny 16:30 do godziny 19:30 przy moim udziale zbierałby podatek w filii SOKiS w Woli Mieleckiej.
Takie rozwiązanie ułatwiłoby mieszkańcom zapłatę podatku
.

Gmina:
Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLI/333/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso inkasentem może być jedynie sołty
s.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mogą dokonać płatności za podatek w placówkach banków (w Banku Pekao S.A bez prowizji), na poczcie oraz w formie elektronicznej ze swojego konta bankowego. Płacąc podatek ze swojego konta bankowego w treści przelewu należy wpisać: numer karty i numer decyzji podatkowej.

Istnieje również możliwość zapłaty ze swojego konta podatku za inną osobę (do kwoty 1 000,00 zł). W treści przelewu należy wówczas podać: imię i nazwisko osoby za którą płacimy, numer karty i numer decyzji podatkowej.

Mariusz Kawalec:
Dzień dobry,
Panie Wójcie być może nieprecyzyjnie się wyraziłem i dla wyjaśnienia chcę tylko zaznaczyć, że pracownik wypisywałby tylko kwitariusz.
Zbieraniem pieniędzy i później ich rozliczeniem zająłbym się oczywiście ja, więc de facto inkasentem byłbym ja, jako sołtys.
Proszę o odpowiedź czy zostanie oddelegowany pracownik.

Gmina:
Dzień dobry,
Wyczerpującej odpowiedzi na Pana zapytanie udzielono w poprzednim mailu.
Odpowiadając na Pana pytanie: Nie, nie zostanie oddelegowany pracownik, gdyż są to czynności należące do Inkasenta.